top of page
ohe archteam pastele5.jpg
Pastel
Tychy / 146m2 / 2021

Projektowanie wnętrz zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju powinno uwzględniać wszelkie aspekty psychologiczne i behawioralne środowiska architektonicznego. Przekłada się bezpośrednio na poprawę samopoczucia psychologicznego i zdrowotnego przyszłych użytkowników projektowanych przestrzeni.

Różnice w percepcji architektury, w zależności od typu psychologicznego użytkownika przestrzeni, wynikają z różnorodnego odbioru bodźców. Dlatego podczas projektowania wnętrz mieszkalnych należy zwrócić szczególną uwagę na indywidualne zależności pomiędzy zapotrzebowaniem użytkownika na ilość i intensywność bodźców wizualnych a poczuciem spójności stylistycznej projektowanej przestrzeni. 

W prezentowanym projekcie postawiliśmy na wybieloną przestrzeń z mocnymi, soczystymi akcentami kolorystycznymi. Inwestorzy wykazywali zwiększone zapotrzebowanie na pobudzające bodźce wizualne płynące z otoczenia. Dzięki zastosowaniu mocnych kolorów i wzorów wyłącznie w ruchomych elementach wyposażenia, w przyszłości będą mieć możliwość ewentualnej swobodnej rearanżacji tych niezwykle stymulujących elementów.

bottom of page